Trykte publikasjoner

mandag 21. februar 2011 11:44 Thor-Ivar Guldberg 0 Comments
Skriv ut

På tross av nettrevolusjonen holder de trykte mediene fortsatt stand, og er et viktig alternativ til digitale og sosiale medier. Ofte er de trykte mediene også viktigere og har større betydning for avsenderen.

 

Guldberg Communications tilbyr de fleste tjenester innen produktområdet trykte medier. Vi produserer hele trykksaker fram til digitale filer levert til trykkeri, eller deler av prosessen fram til trykkeri. Vi kan levere artikler, foto, design, sideombrekking, og distribusjon – for å nevne noe.

 

Guldberg Communications leverer hele eller deler av følgende produksjoner: